Умные решения для сельского хозяйства

Політика конфіденційності


1. Загальні положення

1.1 Дана Політика конфіденційності (далі - «Політика») розроблена TOВ «МУРчик» (реєстраційний код: 43507270, адреса: 21008, Вінницька обл., М.Вінниця вул. Миколаївська 26 далі - «Адміністрація») відповідно до чинного законодавства України в тому числі Законом України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 № 2297-VI щодо користувачів веб-сайту tehnomur.com і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних ( далі - «Дані») користувачів веб-сайту.

1.2 Під Даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Користувачеві. Це може бути: ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, ip-адреса, дані про використовувані Користувачем пристроях (комп'ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), повідомлення (інформація, яка міститься в листуванні між Користувачами і адміністрацією веб-сайту), інша комунікаційна інформація, яка за бажанням Користувача, надається їм за допомогою написання повідомлення або інформація, отримана при усній комунікації користувачів і Адміністрації.

1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними в тому числі, але не обмежуючись: доступ, надання, поширення, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення або зміна, знеособлення і інші способи використання даних Адміністрацією.

1.4 Розпорядником Даних є ТОВ «МУРчик» (ЄДРПОУ: 43507270).

1.5 Користувач, здійснюючи будь-які дії в рамках веб-сайту tehnomur.com висловлює згоду на обробку персональних даних через форму, заповнену на веб сайту при оформленні замовлення, а так само висловлює свою згоду з положеннями цієї Політикою і дає ТОВ «МУРчик», а також третім особам, які надають ТОВ «МУРчик» послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, здійснюють доставку, дозвіл на обробку своїх Даних.

1.6 Користувач не має права використовувати веб-сайт tehnomur.com, якщо він не згоден з умовами цієї Політики


2. Які особисті дані можуть збиратися

2.1 Адміністрація може збирати такі дані:
- ім'я, прізвище, по батькові, назву компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти, адреса розташування, інші комунікаційні дані за бажанням Користувача.


3. Використання та цілі обробки Даних

3.1 Адміністрація використовує і здійснює обробку Даних, з метою:
- успішного виконання вашого замовлення;
- здійснення покладених на Адміністрацію функцій, повноважень і обов'язків відповідно до чинного законодавства України, також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин.

3.2 Адміністрація не здійснює обробку Даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських об'єднаннях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості користувачів, на основі яких можна встановити його особистість не обробляється.

3.3 Терміни обробки і зберігання Даних визначаються виходячи з цілей обробки Даних, а також виходячи з умов, зазначених в договорах, укладених з Користувачами відповідно вимог чинного законодавства України.


4. Умови надання доступу до Даних

4.1Товариство здійснює обробку Даних на законною і справедливою основі: Дані не розкриваються третім особам і не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:
- за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані;


5. Захист Даних

5.1 Адміністрація, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного і несанкціонованого доступу до таких Даним, в тому числі зміни, видалення, надання, поширення, а також інших неправомірних дій.

5.2 Адміністрація на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.


6. Додаткові умови

6.1 Адміністрація залишає за собою право змінити умови цієї Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці. У разі, якщо Користувач не згоден зі змінами, він зобов'язується негайно припинити будь-яка взаємодія з веб-сайтом

6.2ТОВ «МУРчик» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

6.3 У випадку, якщо будь-яке положення цієї Політики включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить чинному законодавству України, або недійсним, це не вплине на інші положення, вони залишаються повністю в силі і продовжують діяти в повній силі і є дійсними , а будь-який недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

6.4 Термінологія, яка використовується в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді, якщо не вказано інше.